An Intimate Wedding Venue

St Kyrans is the perfect location for your wedding celebration. Set on the banks of Lough Ramor only 45 mins from the M50. Our exclusive venue can cater for your one or two day intimate Wedding package. Where you can enjoy the mature gardens and amazing views over the lake.
 

Packages

  • Pre-Wedding Dinner
  • Civil Ceremony
  • Wedding Reception
  • Next Day Barbecue
 

Thank You

We would like to thank you for considering us for your special day. We wish you both a long and happy life together, full of love and laughter. Should you wish to discuss any aspect of our wedding packages in further detail, please do not hesitate to contact me.
 
Helena Keenan
 

Liên Hệ

Địa chỉ

Dublin Road,
Virginia,
Co. Cavan,
A82 X8P6

Điện Thoại

+353 49 854 7087

Email

info@stkyrans.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 49 854 7087

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách